Trang Chủ / Cấu trúc đề thi Đại Học / Cấu trúc đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014

Cấu trúc đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2014

Webdethi gửi tới các em và các bạn đang ôn thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 “CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ” năm 2014 nhằm giúp các em có định hướng ôn thi thật tốt đề chuẩn bị đầy đủ kiến thức cho kỳ thi đại học 2014

I – Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu)

– Dao động cơ: 7 câu
– Sóng cơ: 4 câu
– Dòng điện xoay chiều: 9 câu
– Dao động và sóng điện từ: 4 câu
– Sóng ánh sáng: 5 câu
– Lượng tử ánh sáng: 5 câu
– Hạt nhân nguyên tử: 6 câu

II – Phần riêng (10 câu)
Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A – Theo chương trình Chuẩn (10 câu)
– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 6 câu
– Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử: 4 câu.

B -Theo chương trình Nâng cao (10 câu)
– Động lực học vật rắn: 4 câu
– Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

Nên Xem Thêm!!

Cấu trúc đề thi Đại Học môn Sinh khối B năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Webdethi gửi tới các em và các bạn đang ôn thi Sinh Học khối B ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *