Trang Chủ / Đề tuyển sinh lớp 10 / Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm học 2013-2014

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nam Định năm học 2013-2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
ĐỀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Đáp án đề thi toán vào lớp 10 Nam Định

Các bạn có thể xem Đề thi toán Nam Đinh 

http://webdethi.net/wp-content/uploads/2013/08/dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-toan-nam-dinh-2013.pdf

Nên Xem Thêm!!

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên TPHCM năm 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2015 – 2016 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *