Trang Chủ / Đề kiểm tra / Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 THCS Nam Khê năm 2013-2014

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 7 THCS Nam Khê năm 2013-2014

PHÒNG GD & ĐT UÔNG BÍ
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013 – 2014
TRƯỜNG THCS NAM KHÊ
Môn: Toán 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

I.Trắc nghiệm (3,75điểm). Chọn câu đúng

Câu 1 Kết quả phép tính  là

A) \frac{5}{3} B) -1 C) 1 D) \frac{-5}{3}

Câu 2: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có các số cùng biểu thị một số hữu tỉ:

A) \frac{5}{10}; \frac{1}{2}; \frac{20}{10} B) 2; \frac{1}{2}; \frac{2}{4} C) 0,25; 0,35; 0,45 D) \frac{-5}{7}; \frac{-5}{8}; \frac{-5}{9}

Câu 3:Giá trị của x trong phép tính -0,5x=\frac{3}{2}-\frac{1}{2} là :

A) -2 B) -1 C) 1 D) -1,5

Câu 4 : Số 3\frac{1}{3} được viết bởi phân số  nào trong các phân số sau :

A) \frac{7}{3} B) \frac{10}{3} C) \frac{9}{3} D) \frac{4}{3}

Câu 5:

Hai góc đối đỉnh là:

A.Hai góc có chung đỉnh.

B.Hai góc có các cạnh đối nhau

C.Hai góc có chung đỉnh và không có cạnh chung.

D.Hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.

II/ Tự luận:  (6,25 điểm)

Câu 1: Thực hiện phép tính:

a) \left(\frac{13}{18}+\frac{-4}{9}\right)\div \frac{5}{8}

b) \frac{2}{3}-\frac{1}{6}+\frac{3}{4}

Câu 2: Tìm  x:

a) 8^2 + (200-x)=123

b) \left| \frac{3}{4}-3x \right|=\frac{5}{4}

Câu 3: Hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại A tạo thành góc xAz có số đo bằng 390

a)Tính số đo góc yAt và góc yAz ?

b)Viết tên các cặp góc đối đỉnh ? Các cặp góc bù nhau ?

————————- Hết————————

Trường trung học cơ sở Nam Khê Uông Bí

HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Toán 7

I.Trắc nghiệm  :(3,75điểm)Mỗi câu đúng 0,75đ

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

C

A

A

B

D

II. Tự luận:( 6,25điểm)

Đáp án đề kiểm tra chất lượng môn Toán lớp 7

Nên Xem Thêm!!

Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 6 huyện Triệu Phong năm học 2013-2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm ...

1 Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *