Trang Chủ / Đề kiểm tra / Đề kiểm tra Sinh Học lớp 6 kỳ 1 đề số 2

Đề kiểm tra Sinh Học lớp 6 kỳ 1 đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC,HỌC KỲ I, LỚP 6

Đề số 2

I. Trắc nghiệm khách quan (4,5 điểm)

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D) đứng trước phương án trả lời mà em cho là đúng: (3,5 đ)

1. Đặc điểm chung của thực vật là:
A. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài, không có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ
B. Có khả năng tự tổnghợp chất hữu cơ, có khảnăng di chuyển
C. Rất đa dạng và phong phú,một số không có khả năng di chuyển, có khả tự tổng hợp chất hữu cơ
D. Có khả tự tổng hợp chất hữu cơ, phản ứng chậm với các chất kích thích từ bên ngoài, phần lớn không có khả năng di chuyển
2 Nhóm gồm có toàn các cây có rễ chùm là:
A. Cây lúa, cây hành, cây ngô, cây đậu
B. Cây tre, cây lúa mì, cây tỏi, cây táo
C. Cây mía, cây cà chua, cây lạc, cây nhãn
D. Cây trúc, cây lúa, cây ngô, cây tỏi
3. Cơ quan sinh sản của hoa lưỡng tính là:
A. Đài hoa và tràng hoa
B. Đài hoa và nhị hoa
C. Nhị hoa và nhụ y hoa
D. Tràng hoa và nhụ y hoa
4. Cách nhân giống nhanh và sạch bệnh nhất là:
A.Giâm cành
B. Chiết cành
C. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm
D. Ghép cây
5. Sự thoát hơi nước của lá có ý nghĩa là:
A. Làm mát lá và giúp cho việc vận chuyển nước lên lá
B. Làm mát lá và giúp cho cây sinh ra diệp lục
C. Giúp cho cây sinh ra diệp lục và việc vận chuyển nước lên lá
D. Giúp cho cây hấp thu CO2
6. Vỏ của thân non gồm có:
A.Vỏ và trụ giữa
B. Biểu bì và mạch dây
C. Biểu bì và thịt vỏ
D. Vỏ và mạch dây
7.  Những hoa nở về đêm có đặc điểm nào thu hút sâu bọ?
A. Hoa thường có màu sắc sặc sỡ, hạt phấn to và có gai
B. Hoa thường có màu trắng và có hương thơm
C. Hoa nhỏ và phấn to, có gai
D. Đầu nhuỵ có chất dính, hạt phấn nhỏ, nhiều, nhẹ

Câu 2: Quan sát các cây xanh có tên ở bảng dưới đây rồi dùng kí hiệu + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp:(1đ)

STT

Tên cây

Đặc điểm

Có hoa

Không có hoa

Cây  lâu năm

Cây một năm

1

Cây ngô        

2

Cây nhãn

       

3

Cây rêu

       

4

Cây táo

       

II. Tự luận (5,5 điểm)

Câu 3: Trình bày thí nghiệm về sự vận chuyển chấ thữu cơ trong thân.
Câu 4: Trình bày các loại rễ biến dạng. Mỗi loại rễ biến dạng lấy 2 vídụ
Câu 5: Trình bày khái niệm quang hợp của cây xanh
Câu 6: Kể tên 5 loại cây mà người ta thường giâm cành, 5 loại cây người ta thường chiết cành.

————————————————- Hết ————————————————-

Nên Xem Thêm!!

Đề kiểm tra Lịch Sử lớp 6 huyện Triệu Phong năm học 2013-2014

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm ...

1 Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *