Trang Chủ / Đề thi học sinh giỏi / Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 3 cấp trường năm học 2012-2013

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 3 cấp trường năm học 2012-2013

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2012-2013
Môn thi : TOÁN – LỚP 3
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 56; 49; 42; ……..; ……..
b) 256 ; 64 ; 16 ; ……. .

Bài 2: Tìm X, biết :
a) 501 – x = 135 b) x – 102 = 549

Bài 3:
Có 3 que gỗ có tổng chiều dài là 19 cm. Que thứ nhất dài 6cm, tổng chiều dài que thứ nhất và que thứ hai là 11 cm. Hỏi chiều dài của que thứ hai, que thứ ba là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4: Hiện nay Hùng 9 tuổi và kém anh Nam 4 tuổi. Hỏi 4 năm nữa anh Nam được bao nhiêu tuổi?Bài 5:
An và Hùng có tất cả 24 quyển sách . Nếu An cho Hùng 2 quyển sách thì số sách của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 6:
Tìm hai số có thương bằng 0 và có tổng bằng 9

——————————— Hết ———————————

ĐÁP ÁN THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2012 -2013
MÔN TOÁN 3

Bài 1 : (2đ) Mỗi câu đúng:

a) 35; 28 (1 điểm)
b) 4 (1 điểm)

Bài 2: ( 2đ) Đúng mỗi bài: 1đ

a/ 501 – X = 135
X = 501 – 135
X = 366

b)  X–  102 = 549
X  =  549 + 102
X =  651

Bài 3: (4 điểm)

Chiều dài que thứ hai là: (0,5đ)
11 – 6 = 5 ( cm) ( 1đ)
Chiều dài que thứ ba là: (0,5đ)
19 – 11 = 8 ( cm) ( 1đ)
Đáp số: Que thứ hai: 5 cm ( 1đ)
Que thứ ba : 8 cm

HS làm sai lời giải thì không ghi điểm cả phép tính đúng.

Bài 4: (4đ)

Số tuổi của anh Nam hiện nay là: ( 0,5đ)
9 + 4 = 13 ( tuổi) ( 1đ)
Số tuổi của anh Nam 4 năm nữa là : ( 0,5đ)
13 + 4 = 17 ( tuổi) ( 1đ)
ĐS: 17 tuổi ( 1đ)

Bài 5: (6đ)

Nếu An cho Hùng 2 quyển thì số sách của 2 bạn bằng nhau, lúc này mỗi bạn có:
24 : 2 = 12 ( quyển) (2đ)
Số sách của An là :
12 + 2 = 14 ( quyển) (1,5đ)
Số sách của Hùng là:
12 – 2 = 10( quyển) ( 1,5đ)
ĐS: An: 14 quyển (1đ)
Hùng : 10 quyển

HS có thể giải bằng cách khác

Bài 6: (2đ)

Hai số có thương bằng 0 thì số bị chia phải bằng 0
Hai số có tổng bằng 9 trong đó có một số bằng 0 thì số còn lại phải bằng 9( vì 9 = 0 + 9 và 0 : 9 = 0)
Hai số cần tìm là: 0; 9

Nếu HS chỉ ghi kết quả thì cho 1đ

Nên Xem Thêm!!

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh huyện Hoa Lư năm học 2013-2014

UBND HUYỆN HOA LƯ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THCS NĂM HỌC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *