Trang Chủ / Đề thi học sinh giỏi / Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 3

Đề thi chọn học sinh giỏi Toán lớp 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 3

(Mỗi đề làm trong 60 phút)

ĐỀ 1

 I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái  trước kết quả đúng:

Bài 1: (1 điểm). Số lớn nhất có 3 chữ số là:

a. 989              b. 100

c. 999              d. 899

Bài 2: (1 điểm). Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:

a. 20 phút        b. 30 phút

c. 40 phút       d. 50 phút

Bài 3: (1 điểm). Trong các phép chia có dư với số chia là 7, số dư lớn nhất là:

a. 4                  b. 5                               c. 6                            d. 7

Bài 4: (1 điểm). Số gồm 3 đơn vị, 7trăm, 8 chục và 2 nghìn là:

a. 3782                         b. 7382                        c. 3782                        d. 2783

II/  Tự luận

Bài 1: (2 điểm). Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 2: (2 điểm). Ngày 6 tháng 7 là thứ ba. Hỏi ngày 5 tháng 9 cùng năm đó là thứ mấy ?

Bài 3: (2 điểm). Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi, hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi hiện nay cháu bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi .

ĐỀ 2

I/  Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái  trước câu trả lời đúng:

Bài 1: (1 điểm). Cho dãy số : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai  số ở chỗ chấm là

A . 2791 ,2792

B. 2750 ,2760

C . 2800 ,2810

 Bài 2: (1 điểm). Cho phép chia 895 : 3. Tổng của số bị chia, số chia, thương là

A . 197            B . 298

C . 1097          D. 1197

 Bài 3: (1 điểm).   Số có hai chữ số mà tổng của chúng bằng 14 và hiệu của chúng bằng 4 là :

A . 84 ,48             B . 95 , 59               C .62 , 26

Bài 4: (1 điểm). Số nào cộng với 17 090 để có tổng bằng 20 000  :

A. 2010                        B.2910                      C. 3010            D. 1003

II/ Tự luận:

Bài 1: (2 điểm). Năm  nay mẹ 30 tuổi , hơn con 26 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài 2: (2 điểm).  Có 62 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3 m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy m vải?

Bài 3: (2 điểm). Hãy cắt một hình vuông thành 3 mảnh và ghép thành một hình tam giác.

Nên Xem Thêm!!

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh huyện Hoa Lư năm học 2013-2014

UBND HUYỆN HOA LƯ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THCS NĂM HỌC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *