2:44 pm - Monday October 9, 9352

Đề thi chọn HSG Văn hay chữ tốt tỉnh Cà Mau khối 8,9 năm học 2012

Đề thi chọn học sinh giỏi văn hay chữ tốt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI “VĂN HAY CHỮ TỐT” CẤP THCS (Lớp 8-9)
NĂM HỌC 2011 – 2012
Ngày thi : 23/10/2011
Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề bài thi văn hay chữ tốt lớp 8,9

Trong bài thơ Hỏi, Hữu Thỉnh viết:

Tôi hỏi đất:

– Ðất sống với đất như thế nào?

– Chúng tôi tôn cao nhau.

Tôi hỏi nước:

– Nước sống với nước như thế nào?

– Chúng tôi làm đầy nhau.

Tôi hỏi cỏ:

– Cỏ sống với cỏ như thế nào?

– Chúng tôi đan vào nhau, làm nên những chân trời.

Tôi hỏi người:

– Người sống với người như thế nào?

Từ bài thơ trên, em hãy viết lên suy nghĩ của mình.

————————–  HẾT ————————–

Filed in: Đề thi học sinh giỏi, Lớp 5

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.