2:44 pm - Saturday October 10, 2437

Đề thi đại học và đáp án chính thức môn Tiếng Nhật – khối D – Năm 2012

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TIẾNG NHẬT; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 617

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 

http://webdethi.net/wp-content/uploads/2013/06/de-thi-dai-hoc-tieng-nhat-khoi-d-2012.pdf.pdf

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TIẾNG NHẬT; Khối D

http://webdethi.net/wp-content/uploads/2013/06/dap-an-de-tieng-nhat-khoi-d-2012.pdf

Các bạn có thể tải: Đề thi đại học môn Tiếng Nhật khối D Năm 2012

Filed in: Nhật

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.