Trang Chủ / Nhật / Đề thi Đại học và Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật năm 2013

Đề thi Đại học và Đáp án chính thức môn Tiếng Nhật năm 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn: TIẾNG NHẬT; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi tiếng Nhật năm 2013

ĐỀ THI GỒM 80 CÂU( TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80 ) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH.

Tải Đề thi Đại học môn Tiếng Nhật năm 2013

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Nhật năm 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *