1:19 am - Wednesday October 14, 2015

Đề thi đại học và đáp án môn Tiếng Anh khối D năm 2013

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN THI: ANH VĂN; Khối D
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 637

Đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh năm 2013

Các mã đề khác sẽ tiếp tục được cập nhật

http://webdethi.net/wp-content/uploads/2013/07/dap-an-de-thi-dai-hoc-mon-tieng-anh-khoi-d-2013.pdf

Filed in: Anh, Tin tức

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.