Trang Chủ / Đề thi học sinh giỏi / Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 12 tỉnh Cà Mau năm 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi Sinh Học lớp 12 tỉnh Cà Mau năm 2013-2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU NĂM HỌC 2013 – 2014
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 12 THPT
Môn thi: Sinh học
Ngày thi: 27 – 10 – 2013
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH HỌC LỚP 12

Câu 1 (6 điểm): Dựa vào kiến thức sinh học cơ bản, em hãy giải thích các hiện tượng sau:

a. Cà độc dược có 12 dạng quả khác nhau;

b. Dưa hấu không hạt;

c. Cây hoa anh thảo có hoa đỏ thuần chủng trồng ở nhiệt độ cao (350C) cho ra hoa trắng nhưng đem thế hệ sau của cây hoa trắng này trồng ở nhiệt độ thấp (200C) lại cho hoa màu đỏ;

d. Ngựa lai với lừa, có trường hợp ra con la, có trường hợp lại ra con bác – đô;

e. Ruồi giấm có mình xám và cánh dài dị hợp đều đem lai phân tích, sinh ra đời sau: có trường hợp cho 2 kiểu hình, có trường hợp cho 4 kiểu hình;

f. Các tế bào sinh dưỡng trong một cơ thể sinh vật bình thường đều có bộ nhiễm sắc thể giống nhau về cấu trúc nhưng các cơ quan trong cơ thể lại có cấu trúc khác nhau.

Câu 2 (3 điểm): Ở gà, chân ngắn là tính trạng trội hoàn toàn so với chân dài. Đồng hợp chân ngắn bị chết trong phôi. Một trại giống chỉ có gà chân ngắn. Số gà con nở ra sau một lần ấp là 4500 gà con. Biết hiệu suất thụ tinh được 80%. Tính:

a. Số gà con mỗi loại.

b. Số trứng gà đẻ nhưng không nở.

Câu 3 (3 điểm): So sánh hiện tượng tương tác bổ sung (9 : 6 : 1) và tác động cộng gộp (15 : 1).

Câu 4 (2,5 điểm): Trong điều kiện nào và ở loại thực vật nào thì hô hấp sáng có thể xảy ra? Giải thích. Nếu khí hậu trong một vùng địa lí tiếp tục trở nên nóng và khô hơn thì thành phần của các loại thực vật (C3, C4, CAM) ở vùng đó sẽ thay đổi như thế nào?

Câu 5 (3 điểm): Vì sao rùa tai đỏ cũng như ốc bươu vàng đã nhập vào Việt Nam lại có thể gây nên những tác hại to lớn trong nông nghệp? Giải thích.

Câu 6 (2,5 điểm):

a. Hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật.

b. Tại sao phải sử dụng hạt mới nhú mầm mà không sử dụng cành cây, rễ cây hay hạt nảy mầm đã có lá mầm? Nếu dùng một trong các mẫu vật vừa nêu làm thí nghiệm thì thí nghiệm có thành công hay không? Có gì khác với thí nghiệm sử dụng mẫu vật là hạt mới nhú mầm?

 

—————Hết—————

Nên Xem Thêm!!

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh huyện Hoa Lư năm học 2013-2014

UBND HUYỆN HOA LƯ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THCS NĂM HỌC ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *