9:14 am - Wednesday October 14, 2015

Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 6 huyện Bình Sơn năm 2012

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN BÌNH SƠN
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Năm học 2011- 2012
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6
Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (4.0 điểm) Chỉ ra và nêu tác dụng của các biện pháp tu từ được xác định trong các câu thơ sau:

a. (2.0 điểm) : “Gió nâng tiếng hát chói chang
Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời,”

(Tiếng hát mùa gặt, Nguyễn Duy)

b. (2.0 điểm) “Vì sao? Trái đất nặng ân tình
Nhác mãi tên người Hồ Chí Minh.”

(Theo chân Bác, Tố Hữu)

Câu 2: (6.0 điểm)

Tả cánh đồng lúa ban mai vào một buổi đẹp trời

Câu 3: (10.0 điểm)

Trong mơ, em được gặp gỡ nhiều nhân vật trong những câu chuyện cổ đã học. Hãy kể lại nhân vật mà em cho là ấn tượng nhất trong thế giới huyền diệu ấy.

————————————– Hết ————————————–

Ghi chú: Người coi thi không giải thích gì thêm

Filed in: Đề thi học sinh giỏi, Lớp 6

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.