Trang Chủ / Đề thi học sinh giỏi / Đề thi khảo sát học sinh giỏi Toán lớp 3 năm học 2013-214

Đề thi khảo sát học sinh giỏi Toán lớp 3 năm học 2013-214

ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI THÁNG 12

NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Toán Lớp 3

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2 điểm): Trong phép chia có dư, biết số bị chia là số chẵn lớn nhất  có 2 chữ  số, thương của chúng là 19 và số dư kém thương 1 đơn vị. Tìm số chia trong phép chia đó?

Bài 2 (4 điểm): Hai số có tích bằng 156, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ nhất 3 đơn vị thì được tích mới bằng 174. Tìm hai số đó.

Bài 3 (3 điểm):  Nhà Hùng nuôi gà và nuôi thỏ. Hùng đếm được 128 chân gà và số chân gà gấp 4 lần số chân thỏ. Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà? Bao nhiêu con thỏ?

Bài 3 (4 điểm):

Hiện nay tuổi bố 32 tuổi, ba năm nữa tuổi bố sẽ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi hiện nay tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố?

Bài 4 (3 điểm): Tính

a. 2 m 3 dm + 4 dm x 2 =

b. 5 hm 6m : 2 + 327 =

Bài 5 ( 4đ ): Tính nhanh

a. 676 + 678 + 680 – 675 – 677 – 679 =

b. 77 x 6 + 17 x 6 + 6 x 6 =

—————— Hết ——————

Nên Xem Thêm!!

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn Sinh huyện Hoa Lư năm học 2013-2014

UBND HUYỆN HOA LƯ ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP THCS NĂM HỌC ...

1 Bình Luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *