8:21 am - Monday October 5, 2015

Đề thi Olympic Toán Học tuổi thơ cấp tiểu học tỉnh Bà Rịa năm 2013

CUỘC THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ NĂM HỌC 2012 -2013
CẤP TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BÀ RỊA
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Thời gian làm bài: 30 phút

Câu 1: Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 99 x 99 = 99 x 9 + 99 + 99 x …..

Câu 2: Thực hiện phép nhân một số với 10,4. Khi viết 10,4 bạn Hùng lại viết thiếu chữ số 0 nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia?

Câu 3: Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm 5 người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?

Câu 4: Tìm số có hai chữ số cùng chia hết cho 2 cho 3 và cho 5?

Câu 5: So sánh hai phân số sau: \frac{1998}{1999}\frac{1999}{2000}

Câu 6: Có 26 xe vừa xe ô tô 4 bánh vừa xe máy 2 bánh. Tìm số xe mỗi loại? Biết rằng cả hai loại xe trên cộng lại có 70 bánh xe.

Câu 7: Một hình chữ nhật có chu vi 56 m. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm 2 m thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 24 m2. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Câu 8: Hãy viết phân số thành tổng các phân số có tử số là 1 nhưng có mẫu số khác nhau.

Câu 9: Lớp có 57,5% bạn nữ. Học sinh nam ít hơn 6 bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?

Câu 10: Tỉ số độ dài hai cạnh của hai hình vuông là \frac{3}{4}. Tính tỉ số diện tích của hai hình vuông đó?

Câu 11: Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi cha. Vậy tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

Câu 12:  Tìm số tự nhiên bé nhất để thay vào X thì được: 3,15 x X > 15,5 x 3,15.

Câu 13. Tìm hai số, biết \frac{1}{2} số thứ nhất đúng bằng \frac{3}{4} số thứ hai và hiệu của chúng bằng 20.

Câu 14. Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 2009 x 2011

Câu 15: Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 5 tuổi . Hỏi Anh hơn em mấy tuổi?

Câu 16: Nếu mua 1 quyển sách, 3 quyển vở và 5 cây bút thì phải trả 20000 đồng. Nếu mua 1 quyển sách, 4 quyển vở và 7 cây bút thì phải trả 25000 đồng. Hỏi nếu mua 1 quyển sách, 1 quyển vở và 1 cây bút thì phải trả bao nhiêu

——————————————- Hết ——————————————-

Filed in: Đề thi Olympic, Toán Tuổi Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.