Trang Chủ / Đề tuyển sinh lớp 10 / Đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014

Đề thi Văn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương năm học 2013-2014

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút
(không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 12 tháng 7 năm 2013

Câu 1 (2 điểm)
Cho đoạn thơ sau:

Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mưa.

(Theo Ngữ văn 9, tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam)

a. Đoạn thơ trên trích trong tác phẩm nào? Nêu tên tác giả?
b. Đoạn thơ trên là dòng hồi tưởng của nhân vật nào? Về ai?
c. Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong đoạn thơ được khơi nguồn từ hình ảnh nào? Đó là cảm xúc gì?

Câu 2 (3,0 điểm)
Viết một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em vê tính tự lâp.

Câu 3 (5,0 điểm)
Truyện chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng đã thể hiện thật cảm động tình cha con sâu nặng và cao đẹp trong cảnh ngộ éo le của chiến tranh.

(Theo Ngữ văn 9, tập 1, trang 202, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2013)

Hãy phân tích đoạn trích đã học trong truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng để làm rõ ý kiến trên.

—————————————— HẾT—————————————-

Nên Xem Thêm!!

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên TPHCM năm 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2015 – 2016 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *