Trang Chủ / Đề tuyển sinh lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Tin trường Hoàng Văn Thụ Hòa Bình năm học 2013-2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Tin trường Hoàng Văn Thụ Hòa Bình năm học 2013-2014

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2013 – 2014
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ
ĐỀ THI MÔN TOÁN
(Dành cho chuyên Tin)
Ngày thi: 28 tháng 6 năm 2013
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm có 01 trang

Bài 1: (2 điểm)
a/ Rút gọn biểu thức

\left(\frac{\sqrt{x}-2}{x-1}-\frac{\sqrt{x}+2}{x+2\sqrt{x}+1} \right).\left(\frac{1-x}{\sqrt{2}} \right)^2

b/ Tìm giá trị nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên.

M = \frac{x^2+1}{x-1}

Bài 2: (2 điểm)
a/ Tìm m để đường thẳng (a): y=x+2m cắt đường thẳng (b): y=2x-4 tại một điểm trên trục hoành.
b/ Cho phương trình x^2+2(m+1)x+2m-11=0 ( là ẩn, là tham số).
Tìm m để phương trình có một nghiệm nhỏ hơn 1, một nghiệm lớn hơn 1.

Bài 3: (2 điểm)
Trên quãng đường AB dài 60 km, người thứ nhất đi xe máy từ A đến B, người thứ hai đi xe đạp từ B đến A. Họ khởi hành cùng một lúc và gặp nhau tại C sau khi khởi hành được 1 giờ 20 phút. Từ C người thứ nhất đi tiếp đến B và người thứ hai đi tiếp đến A. Kết quả người thứ nhất đến nơi sớm hơn người thứ hai là 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng trên suốt quãng đường cả hai người đều đi với vận tốc không đổi.

Bài 4: (3 điểm)
Cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC>BD. Kẻ CH \perp AD, Ck \perp AB a/ Chứng minh \bigtriangleup CKH đồng dạng \bigtriangleup CBA b/ Chứng minh HK=AC.sin \widehat{BAD} c/ Tính diện tích tứ giác AKCH biết \widehat{BAD}=60^0, AB = 6cm, AD = 8cm.

Bài 5: (1 điểm)
Cho x>0, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x^2-x+\frac{1}{x}+2013

—————————- Hết ——————————

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên Tin trường Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình năm học 2013-2014

http://webdethi.net/wp-content/uploads/2013/07/dap-an-de-thi-vao-lop-10-chuyen-toan-tin-hoang-van-thi-hoa-binh-2013.pdf

Nên Xem Thêm!!

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên TPHCM năm 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2015 – 2016 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *