Trang Chủ / Đề tuyển sinh lớp 10 / Đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án tỉnh Nghệ An năm học 2013-2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án tỉnh Nghệ An năm học 2013-2014

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2,0 điểm)
Cho biểu thức:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Nghệ An a) Tìm điều kiện xác định và rút biểu thức P.
b) Tim x để P = \frac{3}{2}

Câu 2: (1,5 điểm)
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 100 m. Nếu tăng chiều rộng 3 m và giảm chiều dài 4 m thì diện tích mảnh vườn giảm 2m^2. Tính diện tích của mảnh vườn.

Câu 3: (2,0 điểm)
Cho phương trình x^2 – 2(m+1)x + m^2 + 4=0 (m là tham số)
a) Giải phương trình với m = 2.
b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1,x_2 thỏa mãn x_1^2 + 2(m+1)x_2 \leq 3m^2+16

Câu 4: (3,5 điểm)
Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Tia AO cắt đường tròn (O) tại D.
a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh tứ giác BHCD là hình bình hành.
c) Gọi m là trung điểm của BC, tia AM cắt HO tại G. Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC.

Câu 5: (1,0 điểm)
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1.
Chứng minh rằng:

\frac{a^2}{a+b}+\frac{b^2}{b+c}+\frac{c^2}{c+a}\geq 2

 ————————————————- Hết ————————————————-

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Nghệ An – Năm học 2013-2014

http://webdethi.net/wp-content/uploads/2013/07/dap-an-de-thi-vao-lop-10-tinh-nghe-an-2013.pdf

Nên Xem Thêm!!

Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên TPHCM năm 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2015 – 2016 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *