5:18 am - Monday March 30, 2015

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên năm học 2013-2014

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học 2013 – 2014
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1:
1) Rút gọn P= \frac{\sqrt{12}-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}

2) Tìm m để đường thẳng y = 2x + m đi qua A(-1; 3)

3) Tìm tung độ của điểm A trên (P) y= \frac{1}{2}x^2 biết A có hoành độ x = -2.

Câu 2: Cho phương trình x^2-2mx-3=0
1) Giải phương trình khi m = 1
2) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thoả mãn \mid x_1\mid +\mid x_2\mid =6

Câu 3:
1) Giải hệ \left\{\begin{matrix} x+y=3\\ 3x+y=5 \end{matrix}\right.

2) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 20km. Khi đi từ B về A người đó tăng vận tốc thêm 2km, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi 20 phút. Tính vận tốc của người đó lúc đi từ A đến B.

Câu 4:
Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Điểm H thuộc đoạn thẳng AO (H khác A và O). Đường thẳng đi qua điểm H và vuông góc với AO cắt nửa đường tròn (O) tại C. Trên cung BC lấy điểm D bất kỳ (D khác B và C). Tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) tại D cắt đường thẳng HC tại E. Gọi I là giao điểm của AD và HC.
1. Chứng minh tứ giác BHID nội tiếp đường tròn.
2. Chứng minh tam giác IED là tam giác cân.
3. Đường thẳng qua I và song song với AB cắt BC tại K. Chứng minh tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD là trung điểm của đoạn CK.

Câu 5: Cho x, y không âm thoả mãn x^2+y^2=1. Tìm min P=\sqrt{4+5x}+\sqrt{4+5y}

———————————————– HẾT ———————————————–

Filed in: Môn Toán, Đề tuyển sinh lớp 10

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.