2:44 pm - Saturday October 9, 2049

Điểm chuẩn Học viện Hành chính Quốc gia năm 2013

Điểm trúng tuyển cơ sở Hà Nội:

Khối A:             18,5 điểm

Khối A1:           18,0 điểm

Khối C:             21,5 điểm

Khối D1:           18,5 điểm

 

Điểm trúng tuyển cơ sở TP.HCM

Khối A:             18,5 điểm

Khối A1:           18,0 điểm

Khối C:             20,5 điểm

Khối D1:           18,5 điểm

Filed in: Điểm chuẩn 2013, Tin tức

No comments yet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.