Trang Chủ / Tag Archives: giai de thi dai hoc 2013

Tag Archives: giai de thi dai hoc 2013

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn HÓA HỌC khối A năm 2013 trên VTV2

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa Học khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2 Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học năm 2013, bộ giáo dục và đào tạo đã cho công bố đáp án chính thức các môn và đồng thời ...

Đọc thêm »

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Vật Lý khối A,A1 năm 2013 trên VTV2

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Vật Lý khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2 Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học năm 2013. Bộ giáo dục và đào tạo đã cho công bố đáp án chính thức các môn và đồng thời ...

Đọc thêm »

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Toán khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Toán khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2 Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học năm 2013. Bộ giáo dục và đào tạo đã cho công bố đáp án chính thức các môn và đồng thời kênh ...

Đọc thêm »