2:44 pm - Friday October 10, 5236

Tag Archives: giai de thi dai hoc 2013

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn HÓA HỌC khối A năm 2013 trên VTV2

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Hóa Học khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2 Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học năm 2013, bộ giáo dục và đào tạo đã cho công bố đáp án chính thức...

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Vật Lý khối A,A1 năm 2013 trên VTV2

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Vật Lý khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2 Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học năm 2013. Bộ giáo dục và đào tạo đã cho công bố đáp án chính thức...

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Toán khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2

Hướng dẫn giải đề thi đại học môn Toán khối A và khối A1 năm 2013 trên VTV2 Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học năm 2013. Bộ giáo dục và đào tạo đã cho công bố đáp án chính thức các...